Control Your Data

Mi8 is een datamanagement platform Mi8 koppelt databronnen ( CRM,databases, websites, webshops enzovoort) aan het Mi8 datamanagement platform. Mi8 is een gebruikersvriendelijk platform waarmee je leadscoring, klantendata, analyse, voorspellingen, interesse meting (inbound) en marketing activiteiten (outbound) samenbrengt, Vervolgens maakt Mi8 data toegankelijk, analyseert deze

Read More