Cases Mi8 Marketing Cloud

 

Hoe B2B Company 105 75% meer omzet realiseert?

Realtime inzicht en datagedreven marketing & sales resulteert in betere kennis van je klant en hogere omzet.

Datachaos

In de loop der jaren is er een wildgroei aan klantendatabases ontstaan in B2B Company 105. Er zijn meer dan 28 data warehouses datasets (data in OpenErp,websites,transacties, losse spreadsheets, webshops, telefooncentrale, enzovoort). Snel inzicht verkrijgen om marketing en sales te kunnen bijsturen ismoeizaam mogelijk.

Data analyse en voorspellingen doen met betrekking tot aankooppatronen en herhaalbestellingen van klanten van specifieke producten vergt veel tijd, vereist handwerk en wordt daarom vaak uitgesteld. De directie ervaart de noodzaak om marketing en sales te gaan sturen op basis van data en wil controle en inzicht hebben in haar klanten- en leads data. B2B Company 105 wil in de toekomst op een simpele manier realtime inzicht krijgen in marketing en sales - en de resultaten daarvan - over alle communicatiekanalen heen. Wanneer de data eenmaal onder controle is wil B2B company 105 door middel van 1:1(persoonlijke) geautomatiseerde communicatie de geprognotiseerde groei realiseren. B2B Company 105 is bang dat zij anders worden ingehaald door opkomende concurrenten die wel gebruik maken van 24/7 data analyse en marketing automation.

Privacy staat voorop. Klantdata is vertrouwelijk en daarom kiezen wij voor een gedeeltelijke fictieve case. Om een goed beeld te geven van de impact van deMarketing Cloud is de case wel gebaseerd op reële cijfer en resultaten.

 

 Wil je ook weten hoe B2B Company 105 75% meer omzet realiseert? Vraag dan de case aan!.

 

 

Ja, jullie mogen mij nieuwsbrieven en andere relevante berichten sturen. (We zullen je gegevens onder geen enkel beding aan derden verstrekken.)

1: 1 MARKETING

Organisaties willen hun marketing effectiviteit verhogen door 1: 1 marketing. Hun data is echter verspreid over meerdere off- en online silo's en ze kunnen geen tijd en betaalbare methode vinden om bruikbare data te genereren.

MI8 Marketing heeft een gemakkelijk te implementeren, betaalbare manier om on- en offline datasets te combineren, te analyseren en te verbeteren voor succesvolle 1:1 marketing.

Contact ons